Zajmujemy się restrukturyzacją i sanacją przedsiębiorstw. Wspieramy podmioty w trudnej sytuacji poprzez opracowanie skutecznej strategii sanacji firmy, sporządzenie planu restrukturyzacji oraz pomocy przy jego wykonaniu. Swoje wysiłki koncentrujemy w sposób szczególny na naprawie i zmianie procesów działalności firmy oraz na poprawie kondycji finansowej.

W naszej pracy bardzo dużą wagę przywiązujemy do negocjacji prowadzonych z wierzycielami.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystujemy możliwości oraz rozwiązania jakie dają regulacje Prawa Restrukturyzacyjnego.

Przewagą konkurencyjną spółki i szczególną wartością dodaną dla klientów, stanowi doświadczenie i unikalne kompetencje zespołu Relacje Restrukturyzacje Sp. z o.o.