Wspieramy  przedsiębiorców w ramach szeroko pojętego doradztwa restrukturyzacyjnego kierowanego zarówno dla podmiotów z kłopotami jak również dla ich wierzycieli.
Udzielamy pomocy, w zależności od konkretnej sytuacji, bądź w ramach możliwości jakie daje Prawo Restrukturyzacyjne w toku postępowań sądowych jak również poza procedurami sądowymi.

W imieniu przedsiębiorcy prowadzimy negocjacje z wierzycielami mające na celu doprowadzenie do zawarcia ugody pozasądowej, w tym również negocjujemy umowę standstill (umożliwiającą wstrzymanie windykacji i prowadzenie rozmów restrukturyzacyjnych).

Podejmujemy się opracowania skutecznej strategii sanacji firmy, sporządzenie planu restrukturyzacji oraz pomocy przy jego wykonaniu. Swoje wysiłki koncentrujemy w sposób szczególny na naprawie i zmianie procesów działalności firmy oraz na redukcji długów.

W ramach postępowań sądowych jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny możemy być wyznaczani do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu. Warunkiem jest poparcie co najmniej 30% wierzycieli oraz formalne uzyskanie odpowiedniej zgody sądu restrukturyzacyjnego.
Oferujemy również doradztwo finansowe, podatkowe oraz pomoc w zakresie pozyskania finasowania na realizację planu restrukturyzacyjnego.
Wierzycielom oferujemy również pomoc w zakresie reprezentacji na Zgromadzeniach Wierzycieli oraz uczestnictwa w Radzie Wierzycieli . POMOC W ZAKRESIE STRATEGII ODZYSKANIA WIERZYTELNOŚCI.