Nasz Zespół to grupa doświadczonych w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych, wyjątkowo dobranych profesjonalistów z różnych dziedzin z zakresu szeroko pojętego doradztwa gospodarczego, finansowego rachunkowości, zarządzania oraz planowania strategicznego.

Andrzej Michalczyk
prawnik, doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 536), praktykujący również jako syndyk w postępowaniach upadłościowych. Swoje doświadczenie zawodowe nabył m.in. w instytucjach finansowych (banki, firma leasingowa), w tym kilkanaście lat na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych zajmujących się restrukturyzacją i windykacją należności podmiotów gospodarczych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. W szczególności bardzo dobrą znajomość problematyki dotyczącej restrukturyzacji finansowej jak również majątkowej przedsiębiorstw oraz problematyki prawnych form zabezpieczeń wierzytelności.
Dodatkowo uczestnik jako ekspert i członek w pracach Zespołu Roboczego przy Związku Banków Polskich oraz Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w sprawie opracowania wzoru umowy Standstill oraz Zespołu Roboczego przy Związku Banków Polskich w sprawie opracowania „Białej Księgi Restrukturyzacji” czyli standardów przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych przez banki.

Jacek Kondratowicz
Prawnik, doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 367), praktykujący przede wszystkim jako syndyk w postępowaniach upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), nadzorca i zarządca w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Posiada bogate doświadczenia zawodowe nabyte w sektorze bankowym, zarówno w obszarze windykacji i restrukturyzacji jak również w obszarze sprzedaży. Przez wiele lat menager w jednym z wiodących banków przy obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw – badanie zdolności finansowej firm jak też optymalizacja podatkowa i organizacyjna.

Ponadto wieloletni członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz likwidator wielu spółek osobowych i kapitałowych.

Elżbieta Karolak
prawnik, radca prawny ( nr wpisu WA-2819 )
Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jako radca prawny nabytym w obsłudze sektora bankowego (największych banków), zarówno w obszarze windykacji i restrukturyzacji oraz bieżącej obsługi banków.

Posiada również doświadczenie zdobyte w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego jak również firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Zasiadała w organach nadzorczych spółek , w tym w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej.

Wieloletnie doświadczenie poparte jest szeroką specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa w szczególności prawa cywilnego, gospodarczego, bankowego oraz postępowania upadłościowego i egzekucyjnego.
Od szeregu lat czynnie uczestniczy jako członek i ekspert w pracach wielu Grup Roboczych przy Związku Banków Polskich.

Marcin Banasiak
Ekonomista, specjalista finansowy , posiadający certyfikat Chartered Financial Analyst. Nabył doświadczenie w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce i USA. Specjalista w zakresie inżynierii finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji finansowej. Autor artykułów dotyczących inwestycji kapitałowych.